Cod MySMIS: 108983
Contract de finanțare: nr. 339/390015/25.02.2021

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
Acțiunea: 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale
Tip proiect: CATEDRE-ERA
Cod competiție: POC-A.1-A.1.1.3-H-2016
Cod apel: POC/81/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale
Beneficiar: Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”
Durata proiectului: 28 luni
Locația proiectului: Proiectul se implementează în Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, în cadrul Centrului de Cercetări Avansate pentru Bionanoconjugate și Biopolimeri (IntelCentru), Aleea Gr. Ghica Vodă, nr. 41A, cod poștal 700487, Iași
Activități: Modernizare/consolidare/modificare/schimbare destinație clădiri; Achiziție de dotări și active corporale pentru CD; Management proiect
Valoarea totală: 21,993,436.57 lei
Valoarea finanțării totale eligibile nerambursabile: 19,993,436.57 lei

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

DESPRE
CERCETARE
COLABORARE
NOUTATI
Lab Materiale International Media
Raport anual   Regional Evenimente
Strategie   Parteneriate Newsletter
Management     Programe