☷ Indicatori » Indicatori de realizare

INDICATORI REALIZARE PROIECT


Rezultatul concret al prezentului proiect îl reprezintă realizarea unui centru de cercetare modern dotat cu echipament de ultimă generație care va găzdui echipa nou creată SupraChem Lab care efectuează activități ce cercetare în domeniul chimiei supramoleculare în vederea realizării de materiale cu valoare adăugată. Rezultate preconizate:
- Modernizarea/consolidarea/reabilitarea clădirilor Atelier mecanic tronson I și Atelier mecanic tronson II;
- Dotarea laboratoarelor cu echipamente de ultimă generație.

Indicatori Valori aprobate/ revizuite Valoare realizată
29.02.2024
Prestabiliți    
CO24 - Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin 2 2,98
Suplimentari    
Locuri de muncă nou create, altele decât pentru cercetători, în entitatea sprijinită (număr) 2 3
Număr de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare (ENI) 11 15,85
Cereri de brevete rezultate din proiect (număr) 1 1
Laboratoare CD nou create/ modernizate prin proiect (număr) 6 6
Echipamente CD în valoare de peste 100000 Euro achiziționate prin proiect (număr) 6 6„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

DESPRE
CERCETARE
COLABORARE
NOUTATI
Lab Materiale International Media
Raport anual   Regional Evenimente
Strategie   Parteneriate Newsletter
Management     Programe