Infra SupraChem Lab
Centru de Cercetări avansate în domeniul chimiei supramoleculare
☷ Indicatori » Indicatori de rezultat

INDICATORI REZULTATE PROIECT


Indicatori de realizare Valori aprobate/ revizuite Valoare realizată
(31.03.2022)
Prestabiliți    
3S45 - Proiecte depuse la Programul cadru al UE Orizont 2020 sau alte programe de cercetare din cadrul UE (număr)  4 3
Suplimentari    
Publicații științifice rezultate din proiect (număr articole) 4 0
Număr co-publicații public-privat 4 0
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

DESPRE
CERCETARE
COLABORARE
NOUTATI
Lab Materiale International Media
Raport anual   Regional Evenimente
Strategie   Parteneriate Newsletter
Management     Programe